Accessibility Tools

Skip to main content

Seminarium magisterskie:

penologia, prawo karne

penologia, prawo karne

Tematy prac magisterskich przygotowanych w ramach seminarium:

1

Zakład poprawczy w dobie reform systemu resocjalizacji. Badania w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu

2

Spór o kierunki reformy postępowania w sprawach nieletnich

3

Policyjna izba dziecka w systemie profilaktyczno-resocjalizacyjnym. Studium funkcjonowania policyjnej izby dziecka przy ul. Wiśniowej 44

4

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej

5

Przestępczość komputerowa w polskim kodeksie karnym z 1997 roku na tle uregulowań międzynarodowych

6

Zjawisko przestępczości bankowej – analiza prawno-kryminologiczna

7

Penologiczne i kryminologiczne aspekty korupcji w polskiej piłce nożnej

8

Zjawisko samouszkodzenia w systemie penitencjarnym. Studium problemu Aresztu Śledczego w Białymstoku

9

Mediacje karne. Wybrane zagadnienia wpływu mediatorów na proces pojednania między ofiarą i sprawcą

10

Percepcja kary przez skazanych. Perspektywa penologiczna. Badania skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu

11

Uwarunkowania kary ograniczenia wolności i przeszkody w toku jej wykonania

12

Kobieta w warunkach izolacji więziennej. Badania własne w Zakładzie karnym nr 1 w Grudziądzu

13

Chuligaństwo. Studium prawno-penologiczne

14

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego w opinii kuratorów sądowych. Badania własne w Sądzie rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

15

Przekroczenie granic obrony koniecznej pod rządami kodeksu karnego z 1997 r.

16

Instytucja mediacji w prawie karnym. Penologiczna analiza praktyki sądu okręgu warszawskiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej w Warszawie

17

Humanitarna racjonalizacja ochrony zwierząt. Penologiczna analiza interwencji na przykładzie mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

18

Monografia Zakładu Karnego w Chełmie

19

Wybrane dylematy odpowiedzialności karnej dziennikarzy za naruszenia dóbr osobistych

20

Czynniki wpływające na efektywność kuratorów sądowych w pracy z nieletnimi

21

Uwarunkowania pracy kuratora sądowego z nieletnimi w środowisku otwartym. Badania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

22

Handel kobietami w Polsce; charakterystyka ofiary i forma oferowanej pomocy przez organizację La Strada

23

Instytucja tymczasowego aresztowania – kwestia prawidłowości stosowania w postępowaniu karnym

24

Pomoc ofiarom handlu ludźmi we Francji na przykładzie schroniska Association Foyer Jorbalan (AFJ) w Paryżu. Monografia Instytucji

25

Instytucja świadka koronnego w walce z przestępczością zorganizowaną

logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
20 Podchorążych Street, 00-721 Warsaw, Poland | phone: (+48) (22) 553 07 46 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 European Centre for Penological Studies