Accessibility Tools

Skip to main content

(False) Promises of Multicuturalism

(False) Promises of Multicuturalism

redakcja naukowa

Jadwiga Królikowska

Jadwiga Królikowska

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warsaw 2012
ISBN: 9788323508830

„Praca stanowi nie tylko swoiste forum dyskusyjne wokół niezwykle aktualnych, współczesnych problemów społecznych […], ale zarazem jest ważnym wademekum wiedzy z obszaru wielokulturowości czy też edukacji międzykulturowej, niezbędnym dla współczesnych kreatorów przemian. Książka odpowiada wszelkim oczekiwaniom intelektualnym i praktycznym”.

z recenzji Andrzeja Radziewicza-Winnickiego


„(Złudne) obietnice wielokulturowości zawierają problematykę wpisującą się w samo centrum zagadnień podejmowanych we współczesnej debacie społecznopolitycznej. Problemy, z którymi się tutaj stykamy, mają charakter teoretyczny i praktyczny, ogólny (uniwersalny, światowy) i szczegółowy (krajowe, regionalne case study). Zróżnicowane narracje wynikają z kolei z wielości dyscyplin (socjo - logia, filozofia, pedagogika, historia, filologia, literaturoznawstwo itp.), których przedstawiciele zabierają głos na temat kultury, z różnych doświadczeń, którymi się legitymują oraz z innych powodów, wśród których poziom zaangażowania emocjonalnego czy żyłka polemisty odgrywają istotną rolę. W ten sposób otrzymujemy bogaty, wielobarwny, poszerzony i pogłębiony zarazem, obraz jednego z najbardziej fundamentalnych zjawisk współczesnego świata”.

z recenzji Krzysztofa Piątka.


logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
20 Podchorążych Street, 00-721 Warsaw, Poland | phone: (+48) (22) 553 07 46 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 European Centre for Penological Studies