Accessibility Tools

Skip to main content

Political Aspects of Crime

Political Aspects of Crime

author

Jarosław Utrat-Milecki

Jarosław Utrat-Milecki

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warsaw 2008
978-83-2350-303-3

Zadaniem studium jest (...) ukazanie podstaw teoretycznych badania jednego z najtrudniejszych i najgroźniejszych z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego penologicznego zagadnienia przenikania elementów walki politycznej do prawa i poliyki kryminalnej. Kwestie te nie powinny być pozostawione jedynie publicystom i komentatorom bieżących wydarzeń, lecz należy przymierzać się do ich opracowania na użytek prawa karnego. Wymaga to wypracowania odpowiednich metod i właściwego pola badawczego. Temu służy wypracowana przed laty kategoria polityczności przestępstwa.


logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
20 Podchorążych Street, 00-721 Warsaw, Poland | phone: (+48) (22) 553 07 46 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 European Centre for Penological Studies