Seminarium magisterskie:

penologia, prawo karne | str.4

76

Środki zabezpieczające stosowane w Niemczech. Podobieństwa i różnice w prawie niemieckim i polskim

77

Niebezpieczeństwo w świecie penitencjarnym - zagrożenia osadzonych w izolacji więziennej

78

Poprawa warunków odbywania kary jako element skutecznej resocjalizacji

79

Zakład Poprawczy jako środek dyscyplinujący czy wychowanie? Analiza krytyczna

80

Odbywanie kary pozbawienia wolności przez osoby skazane z art.197 KK

81

Resocjalizacja nieletnich w placówkach całodobowego pobytu oraz opinie pracowników tych placówek o zmianach w Projekcie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

82

Kryminologiczno-prawne aspekty ochrony zwierząt w Polsce. Analiza projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

83

Matki w zakładzie karnym, aspekty prawne a rzeczywistość

logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
20 Podchorążych Street, 00-721 Warsaw, Poland | phone: (+48) (22) 553 07 46 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 European Centre for Penological Studies