Europejski Ośrodek
Studiów Penologicznych

im. prof. Genowefy Rejman

Europejski Ośrodek
Studiów Penologicznych
im. Genowefy Rejman

Cele i zadania

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych służy rozwojowi, integracji oraz upowszechnianiu wiedzy dotyczącej kary kryminalnej i innych reakcji prawnokarnych; form interwencji państwa z użyciem przymusu i przemocy, zwłaszcza wobec nieletnich; granic władzy karania i stosowania represji politycznych, akcji militarnych i działań o charakterze polityczno-mafijnym.

Działania

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych jest powołany, by podejmować działania w zakresie opracowań i realizacji programów naukowo-badawczych, opracowań, organizacji, prowadzenia zajęć akademickich, sympozjów, seminariów i konferencji, wspierania merytorycznego naukowych inicjatyw studenckich, publikowania dorobku naukowego związanego z penologią i wiele innych.

Badania

W ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych oraz poprzedzające jego powołanie - zrealizowane przez Uniwersytet Warszawski przeprowadzone zostały liczne programy badawcze, m. in: Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego...

Aktualności


2023.05.22

Robocze spotkanie Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych z Katedrą Kryminologii IPSiR UW na temat współpracy z University of Sussex i przede wszystkim wspólnej organizacji workshopu w IPSiR w dniu 6-7 listopada 2023 r z udziałem pracowników School of Law, Politics and Sociology of University of Sussex zainteresowanych problematyką wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, jako wstępu do dalszej rozwiniętej współpracy w zakresie badań , publikacji i wymiany wykładowców.

2023.05.10–12

Wizyta w Brighton. Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych zainicjował współpracę z School of Law, Politics and Sociology i wstępnie ustalił wspólny temat i datę wspólnego warsztatu naukowego w IPSiR w dniach 6-7 listopada 2023 r.

2023.04.26

Była studentka IPSiR studiów I i II stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji i była studentka studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych dr Karolina Całkowska-Krawczyk obroniła na Uniwersytecie Warszawskim doktorat przygotowany w ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych na temat źródeł współczesnej penologii, w szczególności w pracach amerykańskiego intelektualisty Francisa Liebera.

2022.10.21–22

15th Anniversary of the European Centre for Penological Studies named after Prof. G. Rejman,Institute of Social Prevention and Resocialization, University of Warsaw: Conference Changing Penologies and European Crime Policy: Theory and Practice in the Global Context. The Conference has been awarded the auspices of the Rector of the University of Warsaw.

2022.09

Oficjalne otwarcie nowej serii wydawniczej penology.org w ramach współpracy Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego Październik 2022 publikacja dwóch tomów Penologii ogólnej J. Utrat-Mileckiego w ramach nowej serii penology.org w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

Zobacz więcej
2021.09.10

10 września 2021 r. Rada Dyscypliny Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego nadała Jadwidze Królikowskiej stopień doktora habilitowanego za książkę Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary , Wyd. UW Warszawa 2020, oraz całokształt dorobku naukowego.

Penologia ogólna, tom 1
Pierwszy tom dwutomowej monografii przedstawia w usystematyzowany sposób postrzeganie kary kryminalnej jako instytucji prawnospołecznej o charakterze procesualnym.
Zobacz więcej
Penologia ogólna, tom 2
Drugi tom dwutomowej monografii przedstawia w usystematyzowany sposób podstawy teoretyczne polityki karnej.
Zobacz więcej
Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności
Jadwiga Królikowska przedstawia stan wiedzy, wyobrażeń i poglądów polskich sędziów wydziałów karnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na temat kary, karania i bezkarności.
Zobacz więcej

Opinielogo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2021 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych