Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kalendarium

Najważniejsze zdarzenia stanowiące merytoryczną i organizacyjną podstawę powołania i działania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych

2024.06.03

On Monday 3rd June 1pm (1hr)  The Center organized a special online seminar with Dr Lucy Welsh (Sussex) and Professor Jadwiga Królikowska (Warsaw) as they presented their recent research into judicial cultures in England & Wales and Poland, respectively.


"The Lay of the Law: Legal professionals’ attitudes to the Magistracy" - Dr Lucy Welsh
"Judges on Punishment: Sociological Research" – Prof. Jadwiga Królikowska

2024.06.03

Comments on death penalty in the programme World TV "How we got here, by Jarosław Utrat-Milecki",

LINK HERE

2024.05.07

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych wraz z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR zapraszają na seminarium z serii „Changing penologies”, na temat aktualnych kwestii istotnych w polityce karnej, penitencjarnej i penologii, które odbędzie się 10 maja br. w godzinach 10.00 – 15.00 w budynku IPSiR ul. Podchorążych 20, w Sali nr 37. Seminarium powiązane jest z promocją specjalnego anglojęzycznego numeru „Archiwum Kryminologii” nr 2/2023 przygotowanego we współpracy z Europejskim Ośrodkiem Studiów Penologicznych.

2024.04.17

17 kwietnia 2024 r. Seminarium na temat wybranych kwestii reform prawa karnego w Polsce oraz Anglii i Walii, wystąpienie Jarosława Utrat-Mileckiego i Stephena Shute organizowane wspólnie przez Institute of Criminology University of Sussex i Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych, seminarium dostępne na platformie ZOOM –––> info tutaj (pdf)
–––> Seminarium na ZOOM tutaj

2024.04.02

Publikacja Archiwum Kryminologii Archives of Criminology Tom XLV numer 2/2023, Volume nr 45 issue 2/2023, prepared in cooperation with European Centre for Penological Studies of University of Warsaw. Special issue "Changing penologies and European crime policy. Theory and practice in the global context, guest edtiors: Joanna Banach-Gutierres, University of Warmia and Mazury, Tom Daems, KU Leuven, Institute of Criminology, Belgium, Anthea Hucklesby University of Birmingham, Jarosław Utrat-Milecki, European Centre for Penological Studies University of Warsaw.

2024.01.19

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. prof. G. Rejman we współpracy z Katedrą Kryminologii IPSiR organizuje robocze seminarium I studyjną wizytę pt. Wymiar Sprawiedliwości w XXI wieku (drugie Seminarium), z udziałem naszych Kolegów z University of Sussex: prof.Stephenem Shute, prof. Mark Walters, dr Paul McGuinnness, drSimone Santorso, dr Lucy Welsh, dr Luca Follis, dr Hannah Mason-Bish.
22-24 stycznia 2024 r.
RYS PROGRAMU

22 stycznia 2024 r.
10.15-11.45 , sala 44 wykład professora Stephena Shute pt. Źródła I rozwój system więziennego w Wielkiej Brytanii (IPSiR, ulica Podchorążych 20, sala 44); 12.15, Seminarium Wymiar Sprawiedliwości w 21 wieku ( IPSiR sala 37),
Prezentacje, dyskusje, propozycje, sugestie i pomysły
24 stycznia 2024 r.
Spotkanie w sprawie programów badawczych, godzina 11-13 ( miejsce do uzgodnienia)

2024.01.09

W dniach 20-24 stycznia 2024 r. z inicjatywy Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. G. Rejman odbędą się spotkania robocze z pracownikami Instytutu Kryminologii Uniwersytetu w Sussex: prof. Stephenem Shute, prof. Markiem Waltersem, dr Paul McGuinnnessem, dr Simone Santorso, dr Lucy Welsh, dr Luca Follis, dr Hannah Mason-Bish. Podstawowym celem wizyty akademików z University of Sussex jest prezentacja własnych badań, tak aby lepiej zaplanować przyszłą współpracę. Spotkania będą organizowane w IPSiR przez Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im prof. G. Rejman we współpracy z Katedrą Kryminologii IPSiR.

2023.11.15

15 listopada 2023 r. wyróżnienie JM Rektora UW za osiągnięcia naukowe
dla Jarosława Utrat-Mileckiegoi tutaj link do tekstu.

2023.11.06

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. prof. G. Rejman serdecznie zaprasza pracowników i studentów na otwarty wykład Profesora Stephen’a Shute z University of Sussex pt. “Risk Assessment and the Institution of Parole in England and Wales” . Wykład w godzinach 10.15 – 11 45, w IPSiR sala nr 44.

2023.05.22

Robocze spotkanie Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych z Katedrą Kryminologii IPSiR UW na temat współpracy z University of Sussex i przede wszystkim wspólnej organizacji workshopu w IPSiR w dniu 6-7 listopada 2023 r z udziałem pracowników School of Law, Politics and Sociology of University of Sussex zainteresowanych problematyką wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, jako wstępu do dalszej rozwiniętej współpracy w zakresie badań , publikacji i wymiany wykładowców.

2023.05.10–12

Wizyta w Brighton. Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych zainicjował współpracę z School of Law, Politics and Sociology i wstępnie ustalił wspólny temat i datę wspólnego warsztatu naukowego w IPSiR w dniach 6-7 listopada 2023 r.

2023.04.26

Była studentka IPSiR studiów I i II stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji i była studentka studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych dr Karolina Całkowska-Krawczyk obroniła na Uniwersytecie Warszawskim doktorat przygotowany w ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych na temat źródeł współczesnej penologii, w szczególności w pracach amerykańskiego intelektualisty Francisa Liebera.

2022.10.21–22

15th Anniversary of the European Centre for Penological Studies named after Prof. G. Rejman,Institute of Social Prevention and Resocialization, University of Warsaw: Conference Changing Penologies and European Crime Policy: Theory and Practice in the Global Context. The Conference has been awarded the auspices of the Rector of the University of Warsaw.

2022.09

Oficjalne otwarcie nowej serii wydawniczej penology.org w ramach współpracy Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego Październik 2022 publikacja dwóch tomów Penologii ogólnej J. Utrat-Mileckiego w ramach nowej serii penology.org w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

2022.01.30

Ze smutkiem informujemy, że Profesor Christopher Harding
długoletni wspópracownik naszego Ośrodka
w wieku lat 70 odszedł w 2021 r.

2021.09.10

10 września 2021 r. Rada Dyscypliny Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego nadała Jadwidze Królikowskiej stopień doktora habilitowanego za książkę Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary , Wyd. UW Warszawa 2020, oraz całokształt dorobku naukowego.

2021.08.18

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku zmarł Profesor Michał Pietrzak nekrolog

2020.06.01

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Profesora Mariana Filara
nekrolog

2019.12.06

seminarium na temat reform penitencjarnych w latach 30 tych i 40 tych XIX w debacie na Kongresie Penitencjarnym w 1846 r. oraz w dyskusjach amerykańskich reformatorów penitencjarnych na podstawie referatów doktorantki Karoliny Całkowskiej dr. Dariusza Schmidta

2019.11.22

seminarium prezentujące wyniki badań dr. Ayura Zanaev’a na temat idei ładu społecznego Buriatów na podstawie dydaktycznej literatury buddyjskiej oraz dokumentów prawnych ze zbiorów Petersburga

2019.05.21

seminarium naukowe "Changing Cultures in Criminal Law and Penal Policy in Europe" 

2018.05.24-25

międzynarodowa konferencja EUROPEAN CRIMINAL LAW AND ITS IMPACT ON NATIONAL LEGAL ORDERS
plakat

2017.01.10

Jarosław Utrat-Milecki udział w debacie Odwet versus Resocjalizacja  zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA)

2016.11.29

seminarium naukowe na temat źródeł penologii jako interdyscyplinarnej nauki o kulturze

2016.11.19

Medal z okazji 200 Lecia UW otrzymała dr Jadwiga Królikowska 

2016.06.06

seminarium, prezentacja prof. Catherine Marie z Uniwersytetu w La Rochelle pt.: "Le champ de la prévention de la récidive dans sa dimension multi-partenariale et institutionnelle en Charente-Maritime: étude locale et perspectives comparatistes (rapport: juillet 2014)“

2014.05.14

seminarium naukowe Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, program

2013.11.28

wykład Prof. Zhuyu Li

2013.05.15

konferencja Indian Modernity, Revisiting Tradition: Some Reflections

2013.04.23

kryminologiczne spotkanie seminaryjne, podczas którego wykład pt: Criminalizing the Subject: Law and Social Reform and the Colonial State in India wygłosiła Pani Profesor Lakshmi Subramanian (Dean Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, India).

2013.03.07-08

Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Profesora Marcina Pałysa: „Kultury Penalne. Reformy prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych” 7-8 marca 2013 roku, Sala Senatu i Sala Złota,
Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

2012.03.09

w École Normale Supérieure rue d’Ulm Paris kierownik Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych miał zaszczyt ogłosić wejście Pana Profesora Michela Mazoyer w skład korpusu konsultantów Ośrodka. Po kilkuletniej współpracy Pan Profesor został oficjalnym konsultantem Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych w zakresie historii starożytnej.

2012.02.27

odbyła się w Sali im. Brudzińskiego Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodowa konferencja pt. Edukacja w dobie migracji i wielokulturowości. (Złudne) obietnice wielokulturowości, zapowiadająca nową książkę wydawaną w ramach serii Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych pt. „ (Złudne) obietnice wielokulturowości”, red. J. Królikowska, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ( maj) 2012. Konferencję zorgranizował EOSP wspólnie z Zakładem Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW. Program tu, plakat tu.

2012.01.16-19

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman wspólnie z Zakładem Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR zorganizował trzy seminaria Profesora Michela Mazoyer z Uniwersytetu Paris 1 – Panthéon Sorbonne na temat antycznych szlaków globalizacji (Plakat tu).

2011.11.30

na wniosek Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych  i Resocjalizacji  jednogłośnie nadała Europejskiemu Ośrodkowi Studiów Penologicznych imię Prof. Genowefy Rejman.

2011.11

projekt badawczy opracowany w ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych wygrał grant Narodowego Centrum Nauki: Umowa nr UMO-2011/01/B/HS5/03206. Tytuł projektu: Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno-penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Kierownik projektu dr hab. Jarosław Utrat-Milecki prof. UW. Wysokość 198 420 PLN. Termin realizacji 24 miesiące (lata 2012-2013).

2011.10.14

zmarła prof. dr hab. Genowefa Rejman, Honorowa Patronka Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych (nekrolog).

2011.05.12

konferencja naukowa pt. "Polityczność przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycznego" w Sejmie RP, organizatorzy: Komisja Nadzwyczajna d/s Zmian w Kodyfikacjach, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych IPSiR UW i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Program tu. Materiały tu.

2011.02.23

konferencja pt "Wojna i pokój. Społeczne konsekwencje kontaktu międzykulturowego", z udziałem I.E. Ambasadorów Iranu i Pakistanu. Program tu. Plakat tu. Fotoreportaż tu.

2010.12.13-14

VII Seminarium Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych: Cywilizacja Hetycka, z udziałem prof. Michela Mazoyer. Program tu. Plakat tu.

2010.10.22

VI Seminarium Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych: Pamięć o Sprawiedliwych i Zagładzie, historia Ireny Sendlerowej. Program tu. Plakat tu.

2010.03.03

V Seminarium Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych pt. Prawa Hetytów, zorganizowane wspólnie przez Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW i Katedrę Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prof. Michela Mazoyer z Uniwersytetu Sorbona. Program tu. Fotoreportaż tu.

2010.03.01

konferencja pt. "Badania integralnokulturowe, praca socjalna i pomoc prawna wobec przemocy w środowisku osób odmiennych kulturowo". Program tu. Plakat tu. Fotoreportaż tu.

2009.05.21

III Seminarium Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych pt. "Źródła prawa. Emocje czy racjonalność". Wszyscy referenci wzięli udział w Seminarium. Program tu. Fotoreportaż tu.

2009.01.21

Biuro Rektoratu oficjalnie odnotowało w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego, że Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych wchodzi w skład Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych.

2009.01.15

symboliczne otwarcie Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych i Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

2008.12.17

Senat Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdził jednogłośnie powołanie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych.

2008.12.01

uruchomienie strony internetowej Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

2008.10

rozpoczęcie od nowego roku akademickiego 2008/2009 zajęć w ramach unikatowego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji obejmującego trzy przedmioty obowiązkowe z zakresu penologii integralnokulturowej: „Dzieje kultur penalnych”, „Teoria kary” i „Penologia”, a także fakultet „Integralnokulturowe badania modeli i zasad etycznych pracy kuratora sądowego (30 godzin) oraz trzy seminaria magisterskie z zakresu penologii i prawa karnego prowadzone w ramach Zakładu Społecznych Problemów Wychowania, których tematyka obejmuje obszar zainteresowań Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych (przedstawiony w manifeście).

2008.10

publikacja obszernego, merytorycznego sprawozdania (opr. J. Królikowska) z międzynarodowej konferencji założycielskiej Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych we wznowionym periodyku „Prace IPSiR” (red. Jerzy Kwaśniewski) nr 13 (2008) (por. jego treść w materiałach i dokumentach Ośrodka).

2008.04.23

uchwała Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji powołująca Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Zakładu Społecznych Problemów Wychowania Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

2008.03.19

uchwała Rady Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w sprawie powołania w Instytucie w ramach Zakładu Społecznych Problemów Wychowania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

2008.01.13

posiedzenie ekspertów ośrodka; opracowanie zasad funkcjonowania ośrodka (por. materiały i dokumenty Ośrodka).

2008.01.12

międzynarodowa konferencja inaugurująca działania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych (pozostającego w stadium organizacji) na Uniwersytecie Warszawskim (por. sprawozdanie z tej konferencji w materiałach i dokumentach Ośrodka) zorganizowana przez kierownika Studiów Podyplomowych Wspieranie Osób Odmiennych Kulturowo na Rynku Pracy dr Jadwigę Królikowską. Studium to działało w tym czasie na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu Equal o tej samej nazwie i mogło zorganizować intedyscyplinarną konferencję penologiczną dzięki życzliwości kierownika tego programu prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha, a także życzliwości i pomocy ze strony władz Rektorskich, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW oraz pomocy biura współpracy z zagranicą UW.

2007.11.21

pierwsza prezentacja koncepcji Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych na posiedzeniu Rady Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

2007.06.11

Jednogłośna uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa-specjalność prawo karne J. Utrat-Mileckiemu za książkę „Podstawy Penologii. Teoria kary”, która w rozdziale II zawiera ogólnie opracowane „Podstawy badań integralnokulturowych”, oraz za cały dotychczasowy dorobek (recenzenci, prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Genowefa Rejman, prof. dr hab. Jacek Sobczak).

2007.03.24

Konferencja interdyscyplinarna „Kara w nauce i w kulturze” zorganizowana w Warszawie przez dr Jadwigę Królikowską, kierownika Studiów Podyplomowych Wspieranie Osób Odmiennych Kulturowo na Rynku Pracy działających w IPSiR UW w ramach programu Equal pod tym samym tytułem, kierowanego przez okazującego tym inicjatywom życzliwość prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha.

2007

Opracowanie w IPSiR i zatwierdzenie przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego założeń programu unikatowego kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja, w ramach którego znalazły się trzy obowiązkowe przedmioty penologiczne z treściami opracowanymi metodą integralnokulturową: „Dzieje kultur penalnych” III rok studiów pierwszego stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, egzamin (4 pkt ECTS); „Penologia”, konwersatorium dla III roku specjalizacji prawno-kryminologicznej kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń, zal. na ocenę (2 pkt ECTS); Teoria kary, I rok studiów drugiego stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji, 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, egzamin (5 pkt ECTS).

2006

Publikacja pracy, J. Utrat-Milecki, Podstawy Penologii. Teoria kary, wyd. UW, opartej na założeniach integralnokulturowych badań kary kryminalnej.

2002.02

W Warszawie na zebraniu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego prowadzonym przez prof. dr hab. Genowefę Rejman zaprezentowane zostało nowe, integralnokulturowe podejście do badań kwestii kary kryminalnej w referacie pt. „Kulturowy fenomen kary kryminalnej” (referent J. Utrat-Milecki). Na jego podstawie powstała publikacja: „Kontekst kulturowy koncepcji penologicznych” (40s.) [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce red. Ryszard Musidłowski, Teodor Bulenda, Warszawa, wyd. Instytut Spraw Publicznych 2003.

1998

Uchwała Rady Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w sprawie uruchomienia nowego fakultetu „Kara w nauce i w kulturze” w wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Fakultet dla IV roku studiów w IPSiR i innych studentów Uniwersytetu otwierany był corocznie w latach 1998-2007.


logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2024 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych