Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ogólne informacje o ośrodku

Koncepcja Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, wraz z wnioskiem o jego powołanie w strukturze Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW została po raz pierwszy przedstawiona Radzie Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2007 roku.
Inicjatorami powołania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych na Uniwersytecie Warszawskim byli Jarosław Utrat-Milecki i Jadwiga Królikowska.
Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych rozpoczął uroczyście działalność będąc jeszcze w fazie organizacji 12 stycznia 2008 roku penologiczną konferencją międzynarodową, która odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatywa ta była możliwa dzięki wsparciu JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą prof. Wojciecha Tygielskiego, Prorektora ds. Kształcenia i Polityki Kadrowej prof. Małgorzaty Gersdorf, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. Tadeusza Tomaszewskiego, Prodziekanów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. Krzysztof Rączki i prof. Marii Zabłockiej, oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Prawa karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego. Wsparcie inicjatywie powołania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych IPSiR UW udzielił także Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji prof. Marcin Król oraz nowy Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji prof. Jerzy Kwaśniewski.
W dniu 13 stycznia 2008 roku na wewnętrznym zebraniu członków założycieli Ośrodka określono najważniejsze zasady jego działania. Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych został ostatecznie powołany do życia uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 23 kwietnia 2008 roku.
Koncepcja Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, wraz z wnioskiem o jego powołanie w strukturze Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW została po raz pierwszy przedstawiona Radzie Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2007 roku.
Inicjatorami powołania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych na Uniwersytecie Warszawskim byli Jarosław Utrat-Milecki i Jadwiga Królikowska.
Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych rozpoczął uroczyście działalność będąc jeszcze w fazie organizacji 12 stycznia 2008 roku penologiczną konferencją międzynarodową, która odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatywa ta była możliwa dzięki wsparciu JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą prof. Wojciecha Tygielskiego, Prorektora ds. Kształcenia i Polityki Kadrowej prof. Małgorzaty Gersdorf, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. Tadeusza Tomaszewskiego, Prodziekanów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. Krzysztof Rączki i prof. Marii Zabłockiej, oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Prawa karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego. Wsparcie inicjatywie powołania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych IPSiR UW udzielił także Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji prof. Marcin Król oraz nowy Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji prof. Jerzy Kwaśniewski.
W dniu 13 stycznia 2008 roku na wewnętrznym zebraniu członków założycieli Ośrodka określono najważniejsze zasady jego działania. Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych został ostatecznie powołany do życia uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 23 kwietnia 2008 roku.
Wniosek o powołanie Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych został przedstawiony Radzie Naukowej IPSiR w dniu 21 listopada 2007 roku. Procedura jego ustanowienia została zakończona uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego nr 43 z 17 grudnia 2008 roku (Monitor UW nr 10 z 2008 r.), która powołała Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
Symboliczne otwarcie Zakładu nastąpiło w dniu 15 stycznia 2009 roku. Otwarcia dokonali Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji prof. Jerzy Kwaśniewski oraz wice dyrektor IPSiR doc. Joanna Zamecka.
Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych na podstawie stosownych uchwał Rady Naukowej IPSiR i Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji działa w ramach Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, co zostało potwierdzone ogłoszeniem Biura Rektoratu nr 2 z dnia 21 stycznia 2009 r. (Monitor UW nr 1 z 2009 r.).
Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych ma charakter transdyscyplinowy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe z zakresu nauk prawnych i społecznych.
W szczególności stwarza podstawę dla działalności Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, który prowadzi badania i opracowuje materiały na zajęcia z zakresu prawa karnego i penologii (prowadzący prof. J. Utrat-Milecki, Kierownik Zakładu). Ponadto Zakład jest odpowiedzialny za specjalizację „Migracje i integracja kulturowa” (Kierownik doc. Jadwiga Królikowska) oraz studia podyplomowe „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” (Kierownik doc. Jadwiga Królikowska), oraz zajęcia z socjologii wychowania (doc. J. Królikowska). Badania i zajęcia są prowadzone w Zakładzie przez specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, takich jak prawo karne (dr. Sylwia Różycka Jaroś), penologia, socjologia, historia, antropologia prawa (dr Bogusława Filipowicz), antropologia społeczna i kulturowa (dr Ayur Zhanaev),
jednocześnie rozwijane są badania i programy kształcenia nawiązujące do koncepcji badań integralnokulturowych.
Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe Dramy Stosowanej (opiekun naukowy doc. Jadwiga Królikowska).
Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych ma charakter transdyscyplinowy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe z zakresu nauk prawnych i społecznych.
W szczególności stwarza podstawę dla działalności Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, który prowadzi badania i opracowuje materiały na zajęcia z zakresu prawa karnego i penologii (prowadzący prof. J. Utrat-Milecki, Kierownik Zakładu). Ponadto Zakład jest odpowiedzialny za specjalizację „Migracje i integracja kulturowa” (Kierownik doc. Jadwiga Królikowska) oraz studia podyplomowe „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” (Kierownik doc. Jadwiga Królikowska), oraz zajęcia z socjologii wychowania (doc. J. Królikowska). Badania i zajęcia są prowadzone w Zakładzie przez specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, takich jak prawo karne (dr. Sylwia Różycka Jaroś), penologia, socjologia, historia, antropologia prawa (dr Bogusława Filipowicz), antropologia społeczna i kulturowa (dr Ayur Zhanaev),
jednocześnie rozwijane są badania i programy kształcenia nawiązujące do koncepcji badań integralnokulturowych.
Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe Dramy Stosowanej (opiekun naukowy doc. Jadwiga Królikowska).

logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2024 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych