Accessibility Tools

Skip to main content

General penology. Volume 2

General penology. Volume 2

A Sociological Analysis of Judicial Sentencing

author

Jarosław Utrat-Milecki

Jarosław Utrat-Milecki

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warsaw 2022
ISBN: 978-83-235-5461-5

The second volume of the two-volume monograph presents theoretical foundations of penal policy in a systematic way. The intention of the presented culturally integrated theoretical approach is to conduct analy ses in an interdisciplinary manner that makes possible the integration of various types of social science knowledge, which can be used for the purposes of widely understood penal practices. A new classifi cation of the theory and criticism of punishment is also connected with the culturally integrated perspective. The author, referring to contemporary research and concepts with particular emphasis on the scientifi c literature of the Anglo-Saxon cultural circle and taking into account the Polish tradition of penology studies, analyses the results of his own research on criminal punishment conducted in a systematic way since 1997, which formed the basis for the development of the theoretical framework of culturally integrated penology.

Monografia [­…] porządkuje wiedzę na temat ewolucji kary kryminalnej, jej opisu, struktury, racjonalizacji i form organizacyjnych oraz współczesnych nurtów myśli penologicznej. [­…] stanowi jedyne we współczesnej polskiej literaturze tak dogłębne opracowanie problemów penologii z uwzględnieniem dorobku różnych nauk [, które] powinno być wykorzystane w pracy ze studentami oraz doktorantami nauk humanistycznych i społecznych.
z recenzji prof. dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej

Autor daje czytelnikowi opus magnum, podsumowując w jednej pracy trzydzieści lat swych naukowych poszukiwań. Praca jest bezsprzecznie cenna i wejdzie do kanonu kształcenia penologów, kryminologów i prawników. Wartościowe jest całościowe ujęcie, przekrojowość, erudycyjność, przybliżenie wątków rzadko podejmowanych, uporządkowanie terminologiczne, krytyka upraszczających ujęć w nauce polskiej.
z recenzji dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG


logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
20 Podchorążych Street, 00-721 Warsaw, Poland | phone: (+48) (22) 553 07 46 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 European Centre for Penological Studies