Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Seminarium magisterskie:

penologia, prawo karne | str.2

26

Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka i ofiary. Studium penologiczne

27

Nieletni z doświadczeniem zakładu poprawczego - sylwetki wychowanków

28

Dozór elektroniczny jako nieizolacyjna forma wykonania kary

29

Analiza systemu kurateli sądowej dla nieletnich w Polsce i Niemczech na przykładzie Opola Lubelskiego i Eichstätt

30

Programy resocjalizacyjne jako filar pracy penitencjarnej

31

Koncepcja przestępczości białych kołnierzyków w Polsce w kontekście zmowy przetargowej

32

Z zagadnień środków zabezpieczających. Ujęcie problemu w kontekście dyskusji o aktualnych reformach polskiego prawa karnego

33

Metodyki i formy pracy kuratora sądowego dla dorosłych na przykładzie Sądu Rejonowego w Żyrardowie

34

Życie codzienne kobiet pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Lublińcu

35

Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec osób starszych w Polsce i wybranych państwach

36

Odpowiedzialność karna nazistów za zbrodnie międzynarodowe - kazus Rudolfa Hoess'a

37

Interwencje Zachodu w obronie praw człowieka w krajach muzułmańskich

38

Uporczywe nękanie, jako przestępstwo - problematyka zachowań przemocowych

39

Penologia u źródła. Francis Lieber - twórca penologii i jego dzieło

40

Nieletni sprawcy zabójstw - ujęcie prawne oraz psychologiczne. Analiza przypadków na podstawie akt sądowych

41

Penologiczna analiza nowych środków postpenalnych stosowanych wobec niebezpiecznych sprawców z zaburzeniami psychicznymi oparta na literaturze przedmiotu i badaniach własnych funkcjonowania Oddziału Terapeutycznego w zakładzie karnym w Płocku

42

Mafia włoska. Studium współczesnych form przestępczości zorganizowanej

43

Narkotyki i dopalacze - z perspektywy zmian społecznych i prawnych oraz pracy biegłego sądowego

44

Zjawisko chuligaństwa stadionowego z perspektywy interdyscyplinarnych badań porównawczych oraz opinii kierowników ds. bezpieczeństwa

45

Ośrodki kuratorskie dla nieletnich jako instytucja w systemie profilaktyki społecznej

46

Pomoc postpenitencjarna dla osób opuszczających zakłady karne w Polsce

47

Zorganizowane grupy przestępcze; analiza prawnokarna i penologiczna zagadnienia na wybranym przykładzie przestępczości narkotykowej

48

Stosunek mieszkańców Białej Podlaskiej do wybranych czynów zabronionych i zachowań kontrowersyjnych

49

Dzieciobójstwo jako przestępstwo uprzywilejowane. Aspekt historyczny, prawnokarny, medyczny, kryminologiczny i społeczny

50

Oddziaływanie na skazanych w Oddziale zewnętrznym w Zabłociu. Perspektywa więźniów i kadry

logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2024 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych