Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Laudacja

Pełny tekst Laudacji wygłoszonej
przez J. Utrat-Mileckiego
ku czci Prof. dr hab. Genowefy Rejman,
Patrona Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
podczas Seminarium „Głos w europejskiej debacie na temat uwarunkowań rozwoju współczesnych społeczeństw wielokulturowych. Społeczne, kulturowe i polityczno kryminalne uwarunkowania punitywności.
Profesor Genowefa Rejman
Wielce Szanowna Pani Profesor! Pani Profesor Genowefa Rejman jest dla kilku już pokoleń karnistów wzorem uczonego, osoby o wspaniałym charakterze, zaangażowanej sercem i rozumem w sprawy Uniwersytetu. Pani Profesor należąc do grona najpoważniejszych przedstawicieli polskiej nauki prawa karnego zawsze podejmowała tematy zarówno fundamentalne, takie jak kwestia winy, jak i szczególnie trudne i nowatorskie, takie jak kwestie odpowiedzialności karnej lekarza, problemy prawnych rozliczeń z prawem stalinowskim, czy zagadnienia ochrony przyrody, te ostatnie badane przez Panią Profesor na długo zanim problemy ekologii zostały szerzej podjęte nie tylko w polskiej myśli prawniczej, ale także i światowej. Dla organizatorów Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych najważniejsze jest, że Pani Profesor zawsze potrafiła dostrzec społeczny wymiar problemów badanych w ramach dogmatyki i gorąco popierała interdyscyplinarne i zarazem humanitarne spojrzenie na instytucje prawa karnego. Bez Pani Profesor Genowefy Rejman polska penologia nie miałaby szansy powrócić do swojego tradycyjnego związku z nauką prawa karnego, jaki towarzyszył jej już w prekursorskim dla współczesnej nauki prawa karnego wykładzie Romualda Hubego z lat 30 tych XIX wieku, a który został w pełni określony pracami Juliusza Makarewicza i Bronisława Wróblewskiego. Na lata 50. XX w. datuje się w Polsce stopniowe zacieranie związków między interdyscyplinarnymi badaniami penitencjarnymi a nauką prawa karnego. Studia penologiczne zostały w znacznym stopniu wchłonięte przez resortowe studia więzienioznawcze. W Polsce ten stan rzeczy miał swoje uwarunkowania ustrojowe, ale i później w naturalny sposób, pod wpływem niektórych nurtów zachodniej kryminologii, studia penologiczne jeśli w ogóle uprawiano, to raczej jako część tej dyscypliny, a nie jako samodzielną subdyscyplinę nauki prawa karnego. Dzięki wsparciu Pani Profesor Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych będzie się starał nawiązać do najlepszych penologicznych tradycji polskich i najlepszych współczesnych osiągnięć myśli europejskiej i światowej z zakresu penologii. Będziemy więc traktować nasze interdyscyplinarne studia penologiczne jako samodzielny wkład w rozwój badań naukowych nad ważnym zjawiskiem społecznym i prawnym jakim jest kara, pracując na rzecz nauki prawa karnego, ale także na rzecz szerszego rozumienia kulturowego, antropologicznego i politycznego podstaw systemu społecznego. Jesteśmy zaszczyceni, że zechciała Pani Profesor objąć Patronat nad tym przedsięwzięciem naukowym i w imieniu organizatorów Ośrodka zapewniam, że zrobimy wszystko, aby dzieło, które stało się możliwe dzięki Pani Profesor, sławiło Pani imię.
Wielce Szanowna Pani Profesor! Pani Profesor Genowefa Rejman jest dla kilku już pokoleń karnistów wzorem uczonego, osoby o wspaniałym charakterze, zaangażowanej sercem i rozumem w sprawy Uniwersytetu. Pani Profesor należąc do grona najpoważniejszych przedstawicieli polskiej nauki prawa karnego zawsze podejmowała tematy zarówno fundamentalne, takie jak kwestia winy, jak i szczególnie trudne i nowatorskie, takie jak kwestie odpowiedzialności karnej lekarza, problemy prawnych rozliczeń z prawem stalinowskim, czy zagadnienia ochrony przyrody, te ostatnie badane przez Panią Profesor na długo zanim problemy ekologii zostały szerzej podjęte nie tylko w polskiej myśli prawniczej, ale także i światowej. Dla organizatorów Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych najważniejsze jest, że Pani Profesor zawsze potrafiła dostrzec społeczny wymiar problemów badanych w ramach dogmatyki i gorąco popierała interdyscyplinarne i zarazem humanitarne spojrzenie na instytucje prawa karnego. Bez Pani Profesor Genowefy Rejman polska penologia nie miałaby szansy powrócić do swojego tradycyjnego związku z nauką prawa karnego, jaki towarzyszył jej już w prekursorskim dla współczesnej nauki prawa karnego wykładzie Romualda Hubego z lat 30 tych XIX wieku, a który został w pełni określony pracami Juliusza Makarewicza i Bronisława Wróblewskiego. Na lata 50. XX w. datuje się w Polsce stopniowe zacieranie związków między interdyscyplinarnymi badaniami penitencjarnymi a nauką prawa karnego. Studia penologiczne zostały w znacznym stopniu wchłonięte przez resortowe studia więzienioznawcze. W Polsce ten stan rzeczy miał swoje uwarunkowania ustrojowe, ale i później w naturalny sposób, pod wpływem niektórych nurtów zachodniej kryminologii, studia penologiczne jeśli w ogóle uprawiano, to raczej jako część tej dyscypliny, a nie jako samodzielną subdyscyplinę nauki prawa karnego. Dzięki wsparciu Pani Profesor Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych będzie się starał nawiązać do najlepszych penologicznych tradycji polskich i najlepszych współczesnych osiągnięć myśli europejskiej i światowej z zakresu penologii. Będziemy więc traktować nasze interdyscyplinarne studia penologiczne jako samodzielny wkład w rozwój badań naukowych nad ważnym zjawiskiem społecznym i prawnym jakim jest kara, pracując na rzecz nauki prawa karnego, ale także na rzecz szerszego rozumienia kulturowego, antropologicznego i politycznego podstaw systemu społecznego. Jesteśmy zaszczyceni, że zechciała Pani Profesor objąć Patronat nad tym przedsięwzięciem naukowym i w imieniu organizatorów Ośrodka zapewniam, że zrobimy wszystko, aby dzieło, które stało się możliwe dzięki Pani Profesor, sławiło Pani imię.

logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2024 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych