Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych


Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego


Honorowy Patronat nad Europejskim Ośrodkiem Studiów Penologicznych: Profesor dr hab. Genowefa Rejman Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W polityce kryminalnej wysoko rozwiniętych państw europejskich zachodzą dynamiczne zmiany, a kierunek i charakter reform wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pozostaje niejednoznaczny i jest przedmiotem sporów. Rozwija się prężnie nurt refleksji nastawionej na humanitarne reformy prawa karnego i polityki penitencjarnej. Jednak obecnie w kręgu kultury zachodniej nie można mówić o ogólnej tendencji do stopniowego cywilizowania kary kryminalnej czy ograniczenia jej stosowania. Byłaby to błędna diagnoza rzeczywistości. Tendencje przeciwne cywilizowaniu stosunków międzyludzkich znajdują dzisiaj wyraz w ustawodawstwach. Dzieje się tak pod wpływem niekontrolowanych zmian będących ubocznymi skutkami procesów globalizacji, którym towarzyszy rozwój niehumanitarnych nurtów myśli penologicznej. Konfrontacja różnych wizji kierunków przyszłego rozwoju społecznego ma więc również miejsce w penologii. Ten stan rzeczy doprowadził do ożywienia debaty penologicznej w krajach, w których procesy globalizacji i konfrontacji naukowej, ale i ideologicznej są najbardziej zaawansowane.

W polityce kryminalnej wysoko rozwiniętych państw europejskich zachodzą dynamiczne zmiany, a kierunek i charakter reform wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pozostaje niejednoznaczny i jest przedmiotem sporów. Rozwija się prężnie nurt refleksji nastawionej na humanitarne reformy prawa karnego i polityki penitencjarnej. Jednak obecnie w kręgu kultury zachodniej nie można mówić o ogólnej tendencji do stopniowego cywilizowania kary kryminalnej czy ograniczenia jej stosowania. Byłaby to błędna diagnoza rzeczywistości. Tendencje przeciwne cywilizowaniu stosunków międzyludzkich znajdują dzisiaj wyraz w ustawodawstwach. Dzieje się tak pod wpływem niekontrolowanych zmian będących ubocznymi skutkami procesów globalizacji, którym towarzyszy rozwój niehumanitarnych nurtów myśli penologicznej. Konfrontacja różnych wizji kierunków przyszłego rozwoju społecznego ma więc również miejsce w penologii. Ten stan rzeczy doprowadził do ożywienia debaty penologicznej w krajach, w których procesy globalizacji i konfrontacji naukowej, ale i ideologicznej są najbardziej zaawansowane.

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych jest placówką badawczą i edukacyjną tworzoną w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego powstanie opiera się na doświadczeniach zdobywanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji od 1989 roku w toku realizacji wielodyscyplinarnych programów badawczych i edukacyjnych poświęconych myśli penologicznej. W ramach tych programów nawiązano kontakty z ośrodkami naukowymi oraz pracownikami wymiaru sprawiedliwości i instytucji z zakresu profilaktyki przestępczości oraz zachowań dewiacyjnych w Polsce, i innych krajach europejskich. Przesłanką decyzji o utworzeniu Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych były bardzo pozytywne opinie o idei jego powołania wyrażane przez wielu uczonych z różnych dyscyplin. Przede wszystkim istotny był głos profesorów prawa karnego , którzy wielokrotnie podkreślali dotkliwą lukę w nauce prawa karnego spowodowaną słabością studiów penologicznych zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych jest placówką badawczą i edukacyjną tworzoną w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego powstanie opiera się na doświadczeniach zdobywanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji od 1989 roku w toku realizacji wielodyscyplinarnych programów badawczych i edukacyjnych poświęconych myśli penologicznej. W ramach tych programów nawiązano kontakty z ośrodkami naukowymi oraz pracownikami wymiaru sprawiedliwości i instytucji z zakresu profilaktyki przestępczości oraz zachowań dewiacyjnych w Polsce, i innych krajach europejskich. Przesłanką decyzji o utworzeniu Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych były bardzo pozytywne opinie o idei jego powołania wyrażane przez wielu uczonych z różnych dyscyplin. Przede wszystkim istotny był głos profesorów prawa karnego , którzy wielokrotnie podkreślali dotkliwą lukę w nauce prawa karnego spowodowaną słabością studiów penologicznych zarówno w Polsce, jak i na świecie.

logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2024 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych