Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Seminarium magisterskie:

penologia, prawo karne | str.3

51

Nieletni sprawcy zabójstw - ujęcie prawne oraz psychologiczne

52

Chuligański charakter występku- narzędzie racjonalnej represji karnej czy przejaw populizmu penalnego?

53

Prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwości, aspekt prawnokarny i społeczny

54

Przestępstwo znęcania się nad dzieckiem jako zjawisko przemocy domowej. Badanie akt sprawy

55

Zasadność utrzymania przepisu artykułu 212 k.k. w polskim kodeksie karnym

56

Kara pozbawienia wolności w percepcji skazanych. Wpływ sankcji karnej na życie w izolacji więziennej. Badania ankietowe osadzonych w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce

57

Budowa narzuconego ładu prawno-społecznego w Polsce po II Wojnie Światowej. Analiza materiałów biograficznych

58

Sztuka i współczesne granice na przykładzie spektaklu "klątwa" w reżyserii Oliviera Firlicia

59

Pomoc postpenitencjarna świadczona przez narodowy kościół protestancki- den Norske Kirke- w Norwegii

60

Proces przesłuchania dziecka w Polsce na podstawie art. 185a i 185b k.p.k.

61

Aspekty prawne zjawiska stalkingu i znaczenie społeczne penalizacji jego przejawów

62

Użyteczność mediów w procesie zwalczania przestępczości

63

Zakład karny dla młodocianych a zakład poprawczy - gdzie nieletni powinien ponosić konsekwencje swoich czynów?

64

Zgwałcenie. Analiza prawno kryminologiczna

65

Diagnoza i profilaktyka przemocy w wśród wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie

66

Agresja o podłożu seksualnym wobec dziecka

67

Przygotowanie do opuszczenia jednostki penitencjarnej a readaptacja społeczna skazanych. Monografia "Schroniska dla bezdomnych opuszczających zakłady karne"

68

Nowelizacja ustawy kodeks karny z 2019 r. - analiza przebiegu procesu legislacyjnego

69

Wychowawca penitencjarny. Główny realizator oddziaływań resocjalizacyjnych na więźniów- opinia wychowawców

70

Wykonywanie kary ograniczenia wolności w polskiej polityce karnej

71

Przemoc wobec kobiet z uwzględnieniem odseparowania sprawcy od ofiary

72

Problemy readaptacji społecznej skazanych opuszczających zakład karny a powrotność do przestępstwa

73

Krzywdzenie emocjonalne dziecka jako niewychowawcza forma karania

74

Regulacje prawne dotyczące transferu więźniów na terenie Unii Europejskiej oraz ich wykorzystanie w praktyce

75

Ustawa o niebezpiecznych. Założenia teoretyczne a praktyka stosowania na podstawie placówki KOZZD w Gostyninie

logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2024 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych