Europejski Ośrodek
Studiów Penologicznych

im. prof. Genowefy Rejman

Europejski Ośrodek
Studiów Penologicznych
im. Genowefy Rejman

Cele i zadania

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych służy rozwojowi, integracji oraz upowszechnianiu wiedzy dotyczącej kary kryminalnej i innych reakcji prawnokarnych; form interwencji państwa z użyciem przymusu i przemocy, zwłaszcza wobec nieletnich; granic władzy karania i stosowania represji politycznych, akcji militarnych i działań o charakterze polityczno-mafijnym.

Działania

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych jest powołany, by podejmować działania w zakresie opracowań i realizacji programów naukowo-badawczych, opracowań, organizacji, prowadzenia zajęć akademickich, sympozjów, seminariów i konferencji, wspierania merytorycznego naukowych inicjatyw studenckich, publikowania dorobku naukowego związanego z penologią i wiele innych.

Badania

W ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych oraz poprzedzające jego powołanie - zrealizowane przez Uniwersytet Warszawski przeprowadzone zostały liczne programy badawcze, m. in: Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego...

Aktualności


2021.09.10

10 września 2021 r. Rada Dyscypliny Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego nadała Jadwidze Królikowskiej stopień doktora habilitowanego za książkę Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary , Wyd. UW Warszawa 2020, oraz całokształt dorobku naukowego.

Penologia ogólna, tom 1
Pierwszy tom dwutomowej monografii przedstawia w usystematyzowany sposób postrzeganie kary kryminalnej jako instytucji prawnospołecznej o charakterze procesualnym.
Zobacz więcej
Penologia ogólna, tom 2
Drugi tom dwutomowej monografii przedstawia w usystematyzowany sposób podstawy teoretyczne polityki karnej.
Zobacz więcej
Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności
Jadwiga Królikowska przedstawia stan wiedzy, wyobrażeń i poglądów polskich sędziów wydziałów karnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na temat kary, karania i bezkarności.
Zobacz więcej

Opinielogo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2021 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych